მენიუ

თავის ტვინის და პერიფერიული ნერვების ანატომია

ნერვული სისტემა

1 – შუბლის წილი, 2 – ბროკის სამეტყველო ცენტრის სამოძრაო ზონა, 3 – საფეთქლის წილი, 4 – თხემის წილი, 5 – კითხვის დროს აღქმის ზონა, 6 – კეფის წილი, 7 – ვერნიკეს სამეტყველო ცენტრის მგრძნობელობითი ზონა, 8 – ნათხემი, 9 – მოგრძო ტვინი, 10 – ხიდი, 11 –გასწვრივი ნაპრალი, 12 – შუბლის წილი, 13 – პრემოტორული ზონა, 14 –პრეცენტრალური ხვეული, 15 – პოსტცენტრალური ხვეული, 16 – თხემის წილი, 17 – კეფის წილი.

ადამიანის ნერვული სისტემის განაწილების სქემა ცენტრალურ (თავის და ზურგის ტვინი) და პერიფერიულ (ნერვული ფესვები) ნაწილებად.

ადამიანის სხეულის ზურგის ტვინის ნერვებით სეგმეტარული ინერვაციის სქემა: მწვანე ფერი – კისრის ნერვები, ცისფერი ფერი – გულმკერდის ნერვები, იისფერი – წელის ნაწილის ნერვები, ვარდისფერი – გავის ნაწილის ნერვები.

მუცლის ღრუს ორგანოების (კუჭი, წვრილი და მსხვილი ნაწლავი) ინერვაციის სქემა ვეგეტატიური ნერვული სისტემით.