მენიუ

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესი

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესი

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესი (შიდა პაქიმენინგიტი) — ეს არის ყველაზე იშვიათი ოტოგენური გართულება. სუბდურული აბსცესი ვლინდება უმეტესად ქრონიკული ჩირქოვანი შუა ყურის ოტიტის დროს. ყველაზე ხშირად სუბდურული აბსცესი ვლინდება ქალას შუა ფოსოში, მაგრამ არსებობს სხვა მხარეებში ლოკალიზაციაც.

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესის ყველაზე იშვიათი ლოკალიზაციაა დაავადებული ყურის მოპირდაპირე ნახევარსფეროში. ეს არის განპირობებული ინფექციის მეტასტაზირებით (სისხლის მიმოქცევის გზით). ამავე გზით ვლინდებიან მრავლობითი სუბდურული აბსცესები. ანთებითი პროცესი შეიძლება განვითარდეს სუბდურული აბსცესის ტიპით ჩირქის გარეშე, მაგრამ უფრო ხშირად ჩირქი გროვდება მაგარი გარსის ქვემოთ.

თავის ტვინის სუბდურულ აბსცესს წინ უსწრებს ეპიდურალურად ლოკალიზებული ანთებითი პროცესი. სუბდურული აბსცესი ჩნდება ჩირქის გაჟონვის შედეგად მაგარი გარსის გავლით ან ინფექციის გავრცელებით სისხლძარღვების მეშვეობით. დაზიანების ადგილზე ანთებით პროცესში ჩვეულებრივ ჩართული იქნება თავის ტვინის ყველა გარსი და ტვინის ნაოჭების ზედაპირი.

ჩირქი, რომელმაც დააზიანა რბილი და ქსელისებრი გარსი, გროვდება თავის ტვინის ქერქის ნაოჭებს შორის ნაპრალებში და ჩვეულებრივ ადნობს ქერქის ზედაპირს. როდესაც ჩირქი გროვდება დიდი რაოდენობით, მაშინ ის ზეწოლას ახდენს თავის ტვინზე და ზოგჯერ იწვევს თავის ტვინის მოპირდაპირე ნახევარსფეროს გადაწევას გვერდით. ძალიან იშვიათად სუბდურული აბსცესის დროს ვლინდება ჩირქის დენა მაგარი გარსის და საფეთქლის ძვლის გავლით შუა ყურის ღრუში ან დვრილისებრი მორჩის კანქვეშ.

თავის ქალას აქსიალური კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT). საფეთქლის ძვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT) ავლენს შუა ყურის, დვრილისებრი მორჩის და ლაბირინთის ქვემო სივრცის დაზიანებას.

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესის მიმდინარეობა და სიმპტომები

მაღალი ტემპერატურით (38–39 °C) დაწყებული თავის ტვინის სუბდურული აბსცესი ხასიათდება უმეტესად თავის ტვინის ან მენინგიური სიმპტომების გამოხატვით. სუბდურული აბსცესის დროს ხშირია ნევროლოგიური კეროვანი სიმპტომები თავის ტვინის ზეწოლის ან მისი ქერქის შეშუპების შედეგად.

 

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესის დიაგნოსტიკა

ჩამოთვლილი გარემოებები, ხშირად შეხამებული თავის ტვინის სუბდურულ აბსცესსა და სხვა შიდა ქალას გართულებებთან, ხსნიან აბსცესის დიაგნოსტიკის სირთულეს და ავლენენ მას ოპერაციის დროს ან პათოლოგ-ანატომიური ჩარევისას. ეჭვი სუბდურულ აბსცესზე შეიძლება იყოს შეთავსებითი გამოხატული მენინგიური სიმპტომების თავზურგტვინის სითხის უმნიშვნელო ცვლილებებთან.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია ტარდება სუბდურული აბსცესის არსებობის ეჭვის დროს.

სუბდურული აბსცესის დროს წარმატებით გამოიყენება დიაგნოსტიკის დამატებითი მეთოდები:

თავის ტვინის აქსიალური მაგნიტურ-რეზონანსული (MRI) ტომოგრაფია T1-შეწონილ რეჟიმში. თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) კონტრასტული ნივთიერების (გადოლინიუმი) გამოყენებით ავლენს მენინგიტს და რგოლში მოთავსებულ დიდი ზომის ტვინის ქსოვილის დაზიანებას.

 

თავის ტვინის სუბდურული აბსცესის მკურნალობა

სუბდურული აბსცესის მკურნალობა მოიცავს შესაბამის ოპერაციას საფეთქლის ძვალზე (თუ ის არ იყო მანამდე ჩატარებული) და აბსცესის გათავისუფლებას მისი სრული დრენაჟით. ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ინიშნება ანტიბიოტიკები ანტიბიოტიკოგრამის მიხედვით და სულფანილამიდები. ანტიბიოტიკები ასევე გამოიყენება კუნთში ან ადგილობრივად.

სუბდურული აბსცესის დროს ინტოქსიკაციის საწინააღმდეგოდ ინტრავენურად შეჰყავთ დიდი რაოდენობის სითხე ელექტროლიტების ბალანსის და ოსმოტიური წნევის მიხედვით (სითხის მიღება დიდი რაოდენობით, იონების დიდი რაოდენობით შემცველი სითხეები). ამავე დროს კლინიკური ჩვენებით ტარდება დეჰიდრატაცია შარდმდენი პრეპარატების დანიშნულებით (ფუროსემიდი ან ლაზიქსი, დიაკარბი და სხვა).

იხილეთ აგრეთვე