მენიუ

ოპერატიული მკურნალობა

ოპერაციები

ჩვენ კლინიკაში მკურნალობის დანიშვნა ხორციელდება ინდივიდუალურად და გაითვალიწინებს პაციენტისთვის ასაკს, დამატებით ქრონიკულ დაავადებებს, ინდივიდუალურ გრძნობიერებას და ა.შ.

აავადმყოფის მკურნალობა ტარდება ამბულატორიაში ან სტაციონარში, რაც დამოკიდებულია პათოლოგიის ტიპზე და იმ სამკურნალო მეთოდზე, რომელიც ესაჭიროება პაციენტს.

კლინიკის ამბულატორიაში მიიღება ის პაციენტები, რომელსაც გეგმიური ან გადაუდებელი კონსერვატიული მკურნალობა თავის, კისრის ან ცელის ტკივილის, ნევრიტების, ართროზების დროს და სხვა შემთხვევებში.

კლინიკის სტაციონარში მიიღება ის პაციენტები, რომელსაც ესაჭიროება გეგმიური ან გადაუდებელი ოპერატიული ჩარევა ხერხემალზე, თავის და ზურგის ტვინზე და პერიფერიულ ნერვებაზე.