მენიუ

შეკითხვა ექიმს

შეკითხვა ექიმს

თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სპეციალისტებს და გამოგვიგზავნოთ სხვა სახის ინფორმაცია (ექიმების დასკვნა, ანალიზების და ტომოგრაფიის შედეგები და ა.შ.) ჩვენ ელექტრონულ მისამართზე minclinic@gmail.com, ან შეავსოთ სპეციალური ფორმა და მიიღოთ პასუხი.

გამოგვიგზავნეთ ჩვენ ელექტრონულ მისამართზე თქვენი ექიმების დასკვნა, ანალიზების, კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის შედეგები და ა.შ.