მენიუ

მკურნალობა

მკურნალობის მეთოდები

ჩვენ კლინიკაში მკურნალობის დანიშვნა ხორციელდება ინდივიდუალურად და ითვალიწინებს პაციენტის ასაკს, დამატებით ქრონიკულ დაავადებებს, ინდივიდუალურ გრძნობიერებას და ა.შ.

აავადმყოფის მკურნალობა ტარდება ამბულატორიაში ან სტაციონარში, რაც დამოკიდებულია პათოლოგიის ტიპზე და იმ სამკურნალო მეთოდზე, რომელიც ესაჭიროება პაციენტს.

კლინიკის ამბულატორიაში მიიღება ის პაციენტები, რომელთაც ესაჭიროებათ გეგმიური ან გადაუდებელი კონსერვატიული მკურნალობა თავის, კისრის ან წელის ტკივილის, ნევრიტების, ართროზების დროს და სხვა შემთხვევებში.

კლინიკის სტაციონარში მიიღება ის პაციენტები, რომელთაც ესაჭიროებათ გეგმიური ან გადაუდებელი ოპერატიული ჩარევა ხერხემალზე, თავის და ზურგის ტვინზე და პერიფერიულ ნერვებაზე.