მენიუ

მაჯის (კარპალური) არხის სინდრომის ენდოსკოპიური მკურნალობა

მაჯის (კარპალური) არხის სინდრომის ენდოსკოპიური მკურნალობა

მაჯის იოგის ენდოსკოპიური გაყოფა "გარედან შიგნით" მიმართულებით ხორციელდება ყველა ნეიროქირურგისთვის ცნობილი გზით. კანის განაკვეთი ტარდება ცერა და პატარა თითებს შორის.

კანის განაკვეთი სიგანე შეადგენს 1-2 მმ, და, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება გაგრძელდეს ჩვეულებრივი კანის განაკვეთით, რაც შეუძლებელია ნებისმიერი სხვა ოპერაციის დროს. ამ ოპერაციული მეთოდის დროს კანის განაკვეთი არის განლაგებული ხელისგულის განტვირთულ მიდამოში მაჯის იოგის დისტალურ ზღვარზე ცენტრირებით.

შუათანა ნერვი და მგრძნობელობის დარღვევის ზონა მისი კომპრესიის დროს მაჯის (კარპალური) არხის დონეზე.

ამ გზით შეიძლება შუათანა ნერვის და, საჭიროების შემთხვევაში, ხელგულის ზედაპირული რკალის გამოყოფის პროცედურის კარგი შესრულება. ამავე დროს არ უნდა მოხდეს შეხება მგრძნობიარე ნერვების დამატებითი კვეთის ზონასთან მაჯის დისტალურ მხარეს, იმისათვის რომ თავიდან აცილებული იყოს შესაძლო ხანგრძლივ ნაწიბურების ან თუნდაც ნაწიბუროვანი ნევრინომის ფორმირება. ასევე რჩება ხელშეუხებელი კანის ქვეშ მდებარე ხელისგულის აპონევროზი.

ოპერაციის დროს ხელისგულის აპონევროზის ქვეშ ჰეგარის (Hegar) შტიფთის მეშვეობით იქმნება ხელოვნურ ღრუ, რომელშიც მოთავსდება ღარისებრი კაუჭი ოპტიკის გამტარიან არხთან ერთად. ნეიროქირურგის შემდგომი ქმედებები სრულად შეესაბამება ღია წესით ჩატარების იოგის განშტოებას: ენდოსკოპიური კონტროლის მეშვეობით მაჯის იოგი ეტაპობრივად იკვეთება პატარა დანის (SMILLIE) გამოყენებით ხელისგულიდან უკან მხარეს მიმართულებით მანამ, სანამ არ გამოჩნდება მყესის სინოვიალური ბუდის პარკი. კანის ჭრილობა იხურება ნაკერით და იფარება რბილი სტერილური შეხვევით.

შუათანა ნერვის კომპრესიის ადგილი მაჯის (კარპალური) არხის სინდრომის დროს.