მენიუ

პერიფერიული ნერვების და ვეგეტატიური ნერვული სისტემის სიმსივნეები

პერიფერიული ნერვების სიმსივნეები

ნევრინომა (შვანომა)

ნევრინომები (ან შვანომები), რომლებიც წარმოიქმნება შვანის უჯრედებიდან, წარმოადგენენ სხვადასხვა ზომის კეთილთვისებიან სიმსივნეებს — სქელი, თითისტარისებრი ან მომრგვალებული ფორმის კვანძებს, განლაგებულს ნერვის ღეროს გასწვრივ. კლინიკურად ნევრინომები ყველაზე ხშირად გამოხატულია ტკივილის შეგრძნების გაღიზიანებით. იშვიათად ნევრინომებს თან ახლავს ნერვის მგძნობიარე და მამოძრავებელი ფუნქციის დაკარგვის კლინიკური ნიშნები ან ამ სიმპტომების კომბინაცია. ნერვის სიმსივნის პალპაცია, როგორც წესი, იწვევს გადაცემით ტკივილს და პარესტეზიას პერიფერიაზე ნერვის განტოტების გასწვრივ.

ქირურგიული მოკვეთა ნერვის სიმსივნის მკურნალობის დროს შემოიფარგლება ნევრინომის (შვანომის) ენუკლეაციით სიგრძივი მიმართულებით გაკვეთილი ფიბროზული კაფსულიდან, რომელიც წარმოდგენილია ნერვების შემაერთებელი ქსოვილის ფენებით, ამ კაფსულაში გამავალი ნერვული ბოჭკოების დაზიანებისგან მაქსიმალურად თავის არიდებით. როგორც წესი, ოპერაციის დროს ნერვის სიმსივნე (ნევრინომა)გამოიყოფა ბლაგვი მიდგომით სირთულეების გარეშე, და მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში ხდება საჭირო ნერვის ნაწილობრივი მოკვეთა (რეზექცია) სიმსივნესთან ერთად და შემდგომი ნერვის ნაკერის დადება (ნეირორაფია).

 

ავთვისებიანი სარკომატოზული სიმსივნეები

ნერვის ავთვისებიანი სარკომატოზული სიმსივნეები სწრაფი ინფილტრაციული ზრდით ექვემდებარება ფართო რეზექციას მის გარშემო მიმდებარე ქსოვილებთან ერთად. ამავე დროს ზოგჯერ საჭიროა კიდურის ამპუტაციის გამოყენება, თუმცა, ამ ტაქტიკის შემთხვევაში, ხშირად შეინიშნება ნერვის სარკომატოზული სიმსივნის მეტასტაზირება.

 

მელანომა

მელანომა (პიგმენტირებული ნევუსი) ეკუთვნის ნერვული დაბოლოებების სიმსივნეების ჯგუფს, რომელიც წარმოიქმნება შვანის უჯრედებიდან (კანის მგრძნობიარე სხეულებში). მელანომა (პიგმენტირებული ნევუსი) შეიძლება იყოს გამოხატული თანდაყოლილი ლაქის (ხალის) ან ყავისფერი ბრტყელი ან პაპილარული სიმსივნის სახით. ავთვისებიანი მელანომის შემთხვევაში ნაჩვენებია ნერვის სიმსივნის რადიკალური მოკვეთა ყველა რეგიონული ლიმფური კვანძებთან ერთად შემდგომ სხივური თერაპიასთან კომბინაციაში.

 

მრავლობითი ნეიროფიბრომატოზი

მრავლობითი ნეიროფიბრომატოზის დროს, რომელსაც ახასიათებს სხვადასხვა ზომის მრავალი სიმსივნის განვითარება ნერვული ღეროს გასწვრივ (რომლებიც, როგორც წესი, არ იწვევენ მნიშვნელოვან ფუნქციურ დარღვევებს) ქირურგიული ჩარევისათვის ჩვენებები ჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ცალკეული კვანძი იწვევს ტკივილის შეგრძნებებს, ან ძალიან დიდი კვანძი ზეწოლას ახდენს მასთან მიმდებარე ქსოვილებზე.

 

რეკლინგხაუზენის დაავადება

რეკლინგჰაუზენის დაავადება, ან ნეიროფიბრომატოზი, ხასიათდება მრავალრიცხვოვანი სხვადასხვა ზომის კანისშიდა კვანძების და სიმსივნეების არსებობით, რომლებიც ვითარდება წვრილ ნერვულ ბოჭკოებზე და მათი კანის ტოტებზე (ნეიროფიბრომები და ნევრინომები), კანის ღია ყავისფერი პიგმენტური ლაქებით, პატარა ჰემანგიომებით და ლიმფანგიომებით. ზოგჯერ რეკლინგხაუზენის დაავადების (ნეიროფიბრომატოზის) შემთხვევაში ვლინდება კრანიალური ნერვების (კარიბჭე-ლოკოკინას, სამწვერა ნერვი და ა. შ.) ნეიროფიბრომები და ნევრინომები. ასევე ვლინდება ზურგის ტვინის (სპინალური) ნერვული ფესვების ნეიროფიბრომა. ამ ნეიროფიბრომებმა და ნევრინომებმა შესაძლოა გამოიწვიონ თავის და ზურგის ტვინის შეკუმშვა (კომპრესია), რაც რეკლინგხაუზენის დაავადების ნეიროფიბრომატოზის) დროს იძლევა საფუძველ ქირურგიული ჩარევისთვის.

 

ვეგეტატიური (ავტონომიური) ნერვების სიმსივნეები

ვეგეტატიური (ავტონომიური) ნერვების სიმსივნეების შორის გამოიყოფა კეთილთვისებიანი (განგლიონევრინომა), შედარებით კეთილთვისებიანი (განგლიონეირობლასტომა, ფეოქრომოციტომა, ან პარაგანგლიომა) და ავთვისებიანი (ნეირობლასტომა) სიმსივნეები. ვეგეტატიური (ავტონომიური) ნერვების სიმსივნეების კლინიკური გამოვლინებების მიხედვით იგეგმება შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა.

იხილეთ აგრეთვე