მენიუ

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი)

warningყურადღება! გთხოვთ, არ აურიოთ ამ სტატიაში აღწერილი "სამწვერა ნერვის ნევრალგიის" დიაგნოზი "სამწვერა ნერვის ნევრიტისა" და "სახის ნერვის ნევრიტის" დიაგნოზებში.

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი)

ნეიროპრაქსია – პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებაა, როდესაც ნერვული ღეროს მთლიანობა არაა დარღვეული და ვლინდება დროებითი მამოძრავებელი და მგძნობიარე ფუნქციის დაკარგვა ნერვული იმპულსის გამტარიანობის ბლოკადის გამო. საკმაოდ დიდი ხანია ნევროლოგიის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები. თანაც სამწვერა ნერვის პერიფერიული ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი) ტრავმების, ქირურგიული ჩარევებისა და ყბებზე სტომატოლოგიური მანიპულაციების დროს ყველაზე ხშირი გართულებაა და აღინიშნება დაკვირვების შემთხვევების 85%-ში, ხოლო ზედა და ქვედა კბილ-ბუდეთა ნერვების ნევრიტები დიაგნოსტირდება პაციენტების 15 %-ში.

სამწვერა ნერვის (V3 ტოტი) ტრავმატიზაციის ადგილი გამტარი ანესთეზიის არასწორად შესრულების დროს.

სამწვერა ნერვის ტრავმატული წარმოშობის ნეიროპათიები, როგორც წესი, ვითარდება სამწვერა ნერვის ინერვაციის ზონის ტრავმების შედეგად, სახელდობრ კი:

 • ქალას ფუძის მოტეხილობის დროს
 • ზედა და ქვედა ყბების მოტეხილობების დროს
 • ყბის ძვლებზე ოპერატიული ჩარევების დროს
 • ზედა ყბის ცხვირის დამატებით წიაღზე ჩატარებული ოპერაციების დროს
 • კბილის რთულად ამოღების დროს
 • გამტარი ანესთეზიის არასწორად ჩატარების დროს
 • კბილების არასწორი პროთეზირების დროს
 • ისეთი უცხო სხეულების არსებობის დროს, რომლებიც ნერვული ღეროსა და ნერვული დაბოლოებების ტრავმირებას ახდენენ (საბჟენი მასალა, იმპლანტატები)

სახის ჩონჩხის ძვლების ტრავმის შემდეგ სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის დროს მორფოლოგიურად ნერვული ღერო შეიძლება იყოს შემდეგ მდგომარეობაში:

 • სამწვერა ნერვის ნერვული ღეროს მთლიანობა არაა დარღვეული (ნეიროპრაქსია)
 • სამწვერა ნერვის ნერვული ღერო მოწეწკილია ძვლის ნამსხვრევებით
 • სამწვერა ნერვის ნერვული ღეროს დაჭიმვა
 • სამწვერა ნერვის ნერვული ღეროს გახლეჩა
თვალბუდის ქვედა ნერვის (V2 სამწვერა ნერვის ტოტი) ნეიროპრაქსია მისი ბლაგვი ტრავმული დაზიანებისას.

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დიაგნოსტიკა

სამწვერა ნერვის დაზიანების ტიპის დასადგენად საჭიროა მისი დაზიანების დონის დიაგნოსტიკა. საჭიროა ჩატარდეს:

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია კლინიკურად ვლინდება სამწვერა ნერვის დაზიანებული ტოტების ინერვაციის ზონაში მგრძნობელობის დარღვევით, პარესტეზიით, სხვადასხვა ინტენსივობის გამუდმებული ყრუ ტკივილით. ქვედაალვეოლარული ნერვის დაზიანების დროს სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის დროს აღინიშნება კუნთების მოძრაობის ფუნქციის დარღვევები.

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის დროს, როგორც ნებისმიერი ნერვის დაზიანების დონის დიაგნოსტიკის დროს, ტარდება ელექტრონეიროგრაფია.

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის დროს აღინიშნება სამწვერა ნერვის ინერვაციის ზონაში ყველა სახის მგრძნობელობის გაქრობა ან დაქვეითება, ასევე ტკივილის შეგრძნება ზოგიერთი კბილის პერკუსიის დროს. სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის დროს კბილების პულპის ელექტროაღგზნებადობა ქვეითდება ან საერთოდ არ აღინიშნება.

ზოგჯერ გვხვდება სამწვერა ნერვის ცალკეული ტოტების (ნიკაპის, ენის , ლოყის, ზედა კბილ-ბუდის, სასის ნერვების) ტრავმატული ნეიროპათია.

სამწვერა ნერვით ინერვირებული მგრძნობელობის ზონები სახის კანზე.

ნიკაპის ნერვის ნეიროპათიისათვის დამახასიათებელია პარესტეზია, ტკივილი და მგრძნობელობის დარღვევა ქვედა ტუჩისა და ნიკაპის შესაბამის არეში.

ზედა კბილ-ბუდის ნერვების ნეიროპათიისათვის დამახასიათებელია ხანგრძლივი მიმდინარეობა. სასის ნერვის ნეიროპათიისათვის დამახასიათებელია წვა და სიმშრალე დაზიანების მხარეს სასის ნახევრის არეში. სასის ნერვის ინერვაციის ზონაში შეიძლება აღინიშნოს მგრძნობელობის გაქრობა ან დაქვეითება.

 

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) მკურნალობა

ნერვული იმპულსის გამტარიანობის დარღვევა ნეიროპრაქსიის დროს ჩვეულებრივ გრძელდება 6-8 კვირა მის სრულ აღდგენამდე.

სამწვერა ნერვის ნეიროპათიის დროს მკურნალობა ინდივიდუალურად შეირჩევა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. ის მოიცავს კონსერვატული პროცედურების კომპლექსს:

სამწვერა ნერვის ნეიროპათიის მკურნალობის დროს რეფლექსოთერაპიის გამოყენება ძალიან ეფექტურია.

ცნობილია, რომ სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის დროს გამოყენებული რეფლექსოთერაპია (“ჩინური ნემსები”) მიმართულია:

 • ანთებისასაწინააღმდეგო ზემოქმედების უზრუნველყოფისაკენ
 • ნერვული ღეროს შეშუპებისა და შესიების მოხსნისაკენ
 • სენსიბილიზირებადი ეფექტის მიღწევისაკენ
 • ადაპტაციური და კომპენსატორული რეაქციების ჩართვისაკენ
 • ნერვულ ღეროში იმპულსების გამქრალი გამტარობის უფრო სრული აღდგენისაკენ

სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის მკურნალობის ხანგრძლივობა და მისი პერიოდულობა დამოკიდებულია შემდგომში თვითონ ნერვის მდგომარეობაზე, ასევე სახის კანისა და პირის ლორწოვანი ღრუს მგრძნობელობის აღდგენაზე.

აუცილებელია დროულად მოიხსნას ის სტომატოლოგიური იმპლანტი, რომლის გამო იყო მიყენებული ტრავმატული ზიანი (კომპრესია) სამწვერა ნერვის ტოტზე.

ფიზიოთერაპია ხსნის პარესტეზიებს და ტკივილს კბილებში და სახის სამწვერა ნერვის ტრავმატული ნეიროპათიის მკურნალობის დროს.

იხილეთ აგრეთვე