მენიუ

ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი)

ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი)

ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი) ნერვული ფესვის დაავადებაა, რომელიც ჩნდება ნერვის მექანიკური ტრავმის შედეგად, კერძოდ:

  • ოპერაციის
  • ჭრილობის, მათ შორის პრეპარატის ინექციის შემდეგ (პოსტინექციური ნევრიტი)
  • დარტყმის ან ხანგრძლივი მოჭყლეტის შემდეგ
  • ძვლების მოტეხილობის და სახსრების ამოვარდნილობის

ტრავმატული ნეიროპათია (ტრავმატული ნევრიტი) ნერვის დაზიანების დონისა და ტიპის გათვალისწინებით შეიძლება მრავალფეროვანი სიმპტომებით გამოვლინდეს: მოძრაობის დარღვევებით (პარეზი, დამბლა) ამა თუ იმ კუნთსა და კუნთების ჯგუფში, დაბუჯება, მგძნობელობის ცვლილებები (გაძლიერება, შესუსტება ან დამახინჯება).

სხივის ნერვის დაზიანება (სხივის ნერვის ნევრიტი) მხრის ძვლის მოტეხილობის ადგილას.

იდაყვის ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი) იდაყვის ძვლის მოტეხილობის დროს.

ტრავმატული ნევრიტები ხშირად გვხვდება კიდურების ძვლებისა და სახსრების მოტეხილობებისა და ამოვარდნილობების დროს, რადგან ანატომიურად ნერვი ძვალთან ახლოს გადის. ნერვის დაზიანების დონის დიაგნოსტიკის შემდეგ იწყება მკურნალობა ნერვული ფესვის დაზიანების სიმპტომების გათვალისწინებით.

მცირე წვივის ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი) მცირე წვივის ძვლის მოტეხილობის დროს.

დიდი წვივის ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი) დიდი წვივის ძვლის მოტეხილობის დროს.

ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი), რომელიც იწვევს მყარი ტკივილის სიმპტომატიკას (ნევრალგიას), ან ჰიპესტეზიას (მგრძნობელობის დაქვეითებას), ან კუნთების პარეზს (ძალების დაქვეითებას), მოითხოვს დროსა და მოთმინებას, მაგრამ ის კარგად ექვემდებარება მკურნალობას.

ისეთი მსხვილი ნერვის დაზიანება, როგორიცაა საჯდომი ნერვი, იშვიათადაა სრული. უფრო ხშირად ზიანდება ამ ნერვის ესა თუ ის ნაწილი.

საჯდომი ნერვის ტრავმატული ნეიროპათია (ნევრიტი) მისი ნაწიბურით ზეწოლის დროს იწვევს ელვისებურ ტკივილს მთელ ფეხში.

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დიაგნოსტიკა

ნეიროპრაქსია – პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებაა, როდესაც ვლინდება დროებითი მამოძრავებელი და მგძნობიარე ფუნქციის დაკარგვა ნერვული იმპულსის გამტარიანობის ბლოკადის გამო. ნერვული იმპულსის გამტარიანობის დარღვევა ჩვეულებრივ გრძელდება 6-8 კვირა მის სრულ აღდგენამდე.

ტრავმატული ნევრიტების დროს ნებისმიერი პერიფერიული ნერვის დაზიანება შედგება სამოძრაო, რეფლექტორული, მგრძნობიარე და ვაზომოტორულ-სეკრეტორულ-ტროფიკული აშლილობებისაგან. ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) მქონე ავადმყოფის გამოკვლევა ტრადიციულად იწყება ანამნეზის მონაცემების შეგროვებით.

გამტარი ანესთეზიის არასწორი შესრულების დროს სამწვერა ნერვის ტრავმატიზაცია იწვევს სამწვერა ნერვის ტრავმატულ ნევრიტს.

კლასიკურ ელექტროდიაგნოსტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) მქონე პაციენტის კომპლექსურ გამოკვლევაში დაზიანებიდან ორი კვირის ან მეტის გასვლის შემდეგ. ის გვეხმარება დეგენერაციული დარღვევების არადეგენერაციულისაგან გარჩევაში. ამით გარკვეულწილად განისაზღვრება პროგნოზიც, რადგან ნერვული ღეროების დახურული დაზიანების დროს (კერძოდ კი მხრის წნულის), რომელსაც დეგენერაცია ახლავს, ყოველთვის საეჭვოა შეზღუდული მოძრაობის (განსაკუთრებით კიდურების დისტალურ ნაწილებში) აღდგენის სისრულე და ხარისხი.

ქალას ღრუდან თავისი გამოსვლის წერტილში სახის ნერვი ყველაზე ხშირად განიცდის ტრავმატულ კომპრესიას, რომელიც გამოიხატება სახის ნერვის ნევრიტის კლინიკით.

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) შემდეგ მოძრაობის აღდგენა 4-5 ბალამდე ფიქსირდება მხოლოდ იმ კუნთებში, რომლებშიც კლასიკური ელექტროდიაგნოსტიკის დროს ვლინდება დაქვეითებული ელექტროაღგზნებადობა და ნერვის ნაწილობრივი გადაგვარების რეაქცია.

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დროს ნერვის ქსოვილის სრული გადაგვარების შემთხვევაში მოძრაობის აღდგენა კუნთებში არ ვლინდება.

თვალბუდის ქვედა ნერვის (V2 – სამწვერა ნერვის ტოტი) ნეიროპრაქსია მისი ბლაგვი ტრავმული დაზიანებისას.

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დროს ნერვის დაზიანებიდან დიდი დროის გასვლის შემდეგ პარალიზებული კუნთების ელექტროაღზნებადობის დაკარგვის გამოვლენა დამატებით საბაბს იძლევა ნერვებზე ოპერაციის ჩატარებაზე უარი ითქვას. სხვა უბნებთან შედარებით ყველაზე ადრე ელექტროაღზნებადობა ქრება წინამხრის ზურგის ზედაპირის კუნთებში. არსებული შეხედულებების საწინააღმდეგოდ მტევნის წვრილი კუნთები ხშირად უფრო გამძლენი არიან დენით გაღიზიანებაზე რეაგირების თვალსაზრისით.

მხრის წნულის დახურული დაზიანებების დროს გამოკვლევის საკმაოდ პერსპექტიული მეთოდია ელეატრომიოგრაფია, რომელიც საშუალებას იძლევა რეგისტრირდეს აღდგენის პროცესში ნერვულ-კუნთოვანი აპარატის ცვლილებების დინამიკა. შესაბამისი ელექტრომიოგრაფიული მრუდი აჩვენებს ადრე არარსებულ მოქმედებათა პოტენციალებთან ერთად ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დრო საშუალებას იძლევა ველოდოთ მოძრაობის აღდგენას მისი კლინიკური გამოვლინების პირველ ნიშნებამდე გაცილებით ადრე.

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დროს ნერვის დაზიანების დიაგნოსტიკა ელექტრონეიროგრაფიის მეშვეობით ტარდება.

 

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) მკურნალობა

ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) მკურნალობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად შეირჩევა. ის მოიცავს შემდეგი კონსერვატიული პროცედურების კომპლექსს:

რეფლექსოთერაპიის გამოყენება ძალიან ეფექტურია პერიფერიული ნერვების ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) მკურნალობის დროს.

ნეიროსტიმულაცია (ფიზიოთერაპია) ხსნის პარესტეზიებს და ტკივილს, აღადგენს კუნთების ძალას ტრავმატული ნეიროპათიის (ნევრიტის) დროს.

იხილეთ აგრეთვე