მენიუ

სპონტანური სუბარაქნოიდული და ინტრაცერებრული (ტვინშიდა) სისხლჩაქცევები

სპონტანური სუბარაქნოიდული და ინტრაცერებრული (ტვინშიდა) სისხლჩაქცევები

ქალასშიდა და მათ შორის ტვინშიდა სისხლჩაქცევების მრავალი მიზეზი. ყველაზე მეტად გავრცელებულია ქალასშიდა და ტვინშიდა სისხლჩაქცევების შემდეგი ოთხი ფორმა: ჰიპერტენზიული და ლობარული ტვინშიდა სისხლჩაქცევები, ტომრისებრი ანევრიზმების გასკდომა და არტერიოვენოზური მალფორმაციების გასკდომა. პაციენტებში იშვიათად გვხვდება სისხლჩაქცევები სისხლის შედედების (ჰემოსტაზის) სხვადასხვა დარღვევებისა და მიკოზური ანევრიზმების გასკდომის დროს. კიდევ უფრო იშვიათია ტვინის იდიოპათიური პურპურა, ჰიპოკამპის კავის შეჭრის დროს ტვინის ღეროს დაგრეხის თანხლებით მიმდინარე ღეროვანი ჰემორაგიები და მრავალრიცხოვანი სისხლჩაქცევები ჰიპერტენზიული ენცეფალოპათიის დროს.

ტვინშიდა სისხლჩაქცევების ზომები და ლოკალიზაცია პირდაპირაა დამოკიდებული ტვინის სისხლძარღვების დაავადების სახეობაზე.
არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტს შეიძლება განუვითარდეს სპონტანური სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა შიგატვინის ჰემატომის ფორმირებით.

სპონტანური სუბარაქნოიდული და ინტრაცერებრული (ტვინშიდა) სისხლჩაქცევების მიზეზები

 • ტვინშიდა სისხლჩაქცევები ჰიპერტონული დაავადების დროს
 • დაუდგენელი ეტიოლოგიის ლობარული სისხლჩაქცევა და კონგოფილურ ანგიოპათიასთან შერწყმული ტვინშიდა სისხლჩაქცევა (ანალიზის მონაცემების მიხედვით)
 • ტვინის არტერიების ანევრიზმების გასკდომა:
 • თანდაყოლილი არტერიოვენოზური მალფორმაციის (ავმ) გასკდომა
 • ჰემორაგიული სინდრომები: ლეიკოზი, აპლასტიკური ანემია, თრომბოციტოპენური პურპურა, ღვიძლის დაზიანებები, ანტიკოაგულანტებით თერაპიის გართულებები, ჰიპერფიბრინოლიზი, ჰიპოფიბრინოგენემია, ჰემოფილია, ქრისთმასის დაავადება
 • თავის ტვინის ტრავმა, მათ შორის პოსტტრავმატული სისხლჩაქცევა
 • სისხლჩაქცევა ტვინის პირველად და მეორეულ ქსოვილში
 • ჰემორაგიული ინსულტი (არტერიული და ვენოზური)
 • ტვინის არტერიებისა და ვენების ანთებითი დაავადებები
 • სისხლჩაქცევის სხვა იშვიათი მიზეზებია:
  • არტერიული წნევის ამწევი პრეპარატების მიღება
  • ანგიოგრაფიის პროცედურის დროს ფიზიკური დატვირთვა
  • მტკივნეული უროლოგიური გამოკვლევა
  • ადრეულ ასაკში საძილე არტერიის დაცობის (კაროტიდული ოკლუზიის) გვიანი გართულება
  • კაროტიდულ-კავერნოზული არტერიოვენოზური ფისტულის (კაროტიდულ-კავერნოზული შესართავი) გართულება
  • სისხლის ჟანგბადით გამდიდრების დაქვეითება (ჰიპოქსემია)
  • შაკიკი
  • მწვავე ენცეფალიტი დანამატი სხეულაკებით, ენცეფალიტი, რომელიც იწვევს ქსანტოქრომიას თავ-ზურგ-ტვინის სითხეში (ლიკვორში) ერითროციტების მაღალი (2000-მდე) შემცველობით
  • მწვავე ნეკროტიზირებადი ჰემორაგიული ენცეფალოპათია შეიძლება ერწყმოდეს ერითროციტების რიცხვის მატებას (100-მდე) თავ-ზურგ-ტვინის სითხეში (ლიკვორში)
  • ტულარემიასა და გველის შხამით მოწამვლას შეიძლება ახლდეს თავ-ზურგ-ტვინის სითხის (ლიკვორის) სისხლიანობა

იხილეთ აგრეთვე